Zaļais marķējums — jūsu atslēga uz veselīgu augsni

Mēs esam attīstījuši mūsu pašu Zaļo marķējumu, ievērojot PhosAgro produktu ekoloģisko drošību.


Kadmija saturs mūsu mēslojumos ir mazāks par 5 mg/kg P2O5 (pat zemāks nekā Francijas aģentūras ANSES rekomendētie 20 mg/kg P2O5), šāds līmenis nepiesārņo augsni un nodrošina veselīgu ražu un pārtikas produktus.

Smagie metāli, piemēram, kadmijs ir īpaši bīstami cilvēkiem

Izmantojot mēslojumus, kas satur daudz kadmija, šis toksiskais elements uzkrājas augsnē un no augsnes caur barības ķēdi nokļūst cilvēkos. Kadmijs cilvēka veselībai ir īpaši bīstams.


Smagie metāli, piemēram, kadmijs cilvēka ķermenī nokļūst caur pārtiku, kas satur dārzeņus, audzētus vietās, kurās tiek izmantoti bīstamu piesārņojumu saturoši mēslojumi.


Augsta smago metālu koncentrācija cilvēka organismā var novest pie nopietnām imūnsistēmas problēmām, kā arī izraisīt vēzi.


Kadmija un citu smago metālu negatīvo iedarbību apliecina daudzi pētījumi

Francijas Pārtikas Nekaitīguma, Vides un Arodveselības Drošības Aģentūra (ANSES)

Ekspertu slēdziens par kadmija iedarbību,

Francija, 2019

Francijas pārtikas nekaitīguma, vides un arodveselības drošības aģentūra (ANSES) iesaka noteikt kadmija koncentrāciju mēslojumā ne vairāk par 20 mg/kg P2O5. Tas ir svarīgi, lai samazinātu kadmija uzkrāšanos augsnē un tā tālāku nokļūšanu labībā un pārtikas izstrādājumos.

Wageningen Univeristy & Research

Pētījums par kadmija līmeņa mēslojumā ietekmi uz Cd uzkrāšanos augsnē un nonākšanu pārtikā izmantojamā labībā

Vageningena (Wageningen), 2018

Ilgtermiņa (100 gadu) aprēķini priekš ES-25 uzrāda, ka Cd saturs P mēslojumos ietekmē līmeni gan augsnē, gan labībā. Cd uzkrāšanās augsnē notiek, ja Cd saturs P mēslojumos pārsniedz 20 mg/kg P2O5.

ES regulējums par piesārņojošo vielu saturu minerālmēslojumos

48

Cd

112.41

2022
< 60 mg/kg P2O5
2026
< 40 mg/kg P2O5

Lai novērstu Eiropas augsnes piesārņojumu un nevēlamo kadmija papildus ietekmi, Eiropas Savienība ir ieviesusi ierobežojumus uz fosfātiem balstītajiem mēslojumiem, kas satur lielu daudzumu smago metālu. Ierobežojumi spēkā stāsies 2022. gadā.

Šajā stadijā produkti, kas satur vairāk nekā 60 mg kadmija /kg P2O5, tiks aizliegti, un nākotnē šis līmenis tiks samazināts.

Šobrīd gandrīz 40% no Eiropai piegādātā mēslojuma satur kadmiju tādā daudzumā, kas ir vienāds vai pārsniedz šo limitu.

Lai informētu patērētājus, ES ir izstrādājusi arī noteikumus brīvprātīgai tādu drošu minerālmēslu marķēšanai, kuros kadmija koncentrācija ir mazāka par 20 mg/kg P2O5. Turklāt uzņēmumi var izmantot paši savus savus marķējumus. PhosAgro šīs tiesības jau ir īstenojis un Eiropas Komisija ir apstiprinājusi mūsu Zaļo marķējumu.

PhosAgro ekoloģiskais marķējums minerālmēslojumiem ir izstrādāts, ievērojot ES turpmākos lēmumus par mēslojumiem, kas satur vairāk smago metālu, izmantošanas ierobežojumiem. Zaļais marķējums ir garantija, ka izvēlētais produkts ir augstas kvalitātes un satur mazāk nekā 5 mg kadmija uz kg P2O5.

PhosAgro ekoloģiskais marķējums minerālmēslojumiem ir izstrādāts, ievērojot ES turpmākos lēmumus par mēslojumiem, kas satur vairāk smago metālu, izmantošanas ierobežojumiem. Zaļais marķējums ir garantija, ka izvēlētais produkts ir augstas kvalitātes un satur mazāk nekā 5 mg kadmija uz kg P2O5.

Mēs vēlamies jums palīdzēt atrast zaļāko produktu, kas palīdzēs aizsargāt augsni un nodrošinās augstas kvalitātes ražas tālākai pārtikas produktu apstrādei. Zaļais marķējums jums palīdzēs: no mēslojumiem līdz gala produktiem, mūsu eko-marķējums nekavējoties norādīs uz augstas kvalitātes produktiem.