O PhosAgro

Naša misija

PhosAgro je šampion u bezbednosti hrane. U našoj ponudi imamo visoko kvalitetne nutriente bezbedne za životnu okolinu kao I agronomske preporuke za njihovu upotrebu.

Caring for the Earth to Make Lives Prosperous

Prisutni na globalnom trzistu

Serving global markets - quality

Vrhunski kvalitet i sigurnost naših đubriva na bazi fosfata pogoduju usevima i zemljištu gde god da se koriste. Naš cilj je globalna distribucija hranljivih sastojaka i promovisanje poruke održivosti na svakom tržištu na kojem poslujemo.

Trenutno širimo svoju proizvodnju kako bismo omogućili da PhosAgro značajno poveća kapacitete koji su bezbedni za životnu sredinu. Dok to činimo, naglasićemo program održivog razvoja Ujedinjenih nacija od 17 globalnih ciljeva koji treba da „transformišu svet” i pomognu svim zemljama da postignu ravnotežu u ekonomskim, socijalnim i ekološkim aktivnostima.

Kao jedan od svetskih lidera u industriji, PhosAgro grupa aktivno je uključena u međunarodne projekte koji podržavaju postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG). Evo delimične liste međunarodnih projekata koje vodimo ili podržavamo.

Serving global markets - support
  • Mi doprinosimo industriji bliskom saradnjom sa Međunarodnom asocijacijom đubriva (IFA). IFA je najveća svetska organizacija koja okuplja proizvođače, trgovce, distributere đubriva, kao i pružaoce usluga u industriji i istraživače.
  • Kao deo negovanja ekološkog obrazovanja, PhosAgro sarađuje sa Safer Phosphates ™. Misija sigurnijih fosfata je razmena znanja putem web stranice i društvenih medija i rešavanje zabrinutosti zbog teških metala koji su prisutni u nekim đubrivima na bazi fosfata.
  • Zajednički sprovodimo projekat sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), telom UN-a koje vodi i koordinira međunarodne napore u borbi protiv gladi. Glavni cilj organizacije je da stanovništvu omogući pristup kvalitetnoj hrani.
  • Učestvujemo u FAO Global Soil Partnership. Ovo je platforma za diskusiju o aktuelnim pitanjima upravljanja zemljištem, uključujući smanjenje zagađenja zemljišta i razmenu najboljih praksi za upotrebu đubriva.
  • Projekt održivog upravljanja zemljištem stvara regionalne laboratorije za zemljište i integriše ih u nacionalne mreže u Latinskoj Americi, Aziji i Africi, kao i na Bliskom Istoku. PhosAgro igra ključnu ulogu u njemu, stvarajući jedinstveni mehanizam za unapređenje tehnologije i stručnosti o pravilnom korišćenju zemljišta.
  • Program donacija Green Chemistry for life pokrenuli su UNESCO i PhosAgro u saradnji sa Međunarodnom unijom čiste i primenjene hemije. Projekat podržava mlade naučnike uključene u razvoj inovativnih tehnologija u skladu sa principima zelene hemije, što će pomoći u rešavanju ekoloških problema, poboljšanju energetske efikasnosti i boljem upravljanju prirodnim resursima.
  • UN su 2019. godinu proglasile Međunarodnom godinom periodnog sistema, koju je stvorio ruski naučnik Dmitrij Mendeljejev pre 150 godina. PhosAgro je ključni partner u ovoj inicijativi.

Ovo je samo nekoliko inicijativa koje podržavamo na međunarodnom nivou, a sveobuhvatan spisak možete pronaći na našoj globalnoj web stranici.