Green label — vaš ključ ka zdravijoj zemlji

Razvili smo sopstvenu Green label etiketu kojom potvrđujemo ekološku sigurnost proizvoda PhosAgro.


Sadržaj kadmijuma u našim đubrivima je manji od 5 mg / kg  P2O5 (čak niži nego što preporučuje francuska agencija ANSES — 20 mg / kg  P2O5), koji nije zagađujući za tlo i obezbeđuje zdravu žetvu i prehrambene proizvode.

Teški metali, poput kadmijuma, posebno su opasni za ljude

Zbog upotrebe đubriva koja sadrže visok nivo kadmijuma, ovaj toksični element se akumulira u zemljištu i prenosi se na ljude iz tla, a kroz prehrambeni lanac. Kadmijum je posebno opasan po zdravlje ljudi.


Teški metali poput kadmijuma unose se u ljudsko telo hranom koja sadrži biljne komponente uzgajane pomoću đubriva sa visokim sadržajem opasnih nečistoća.


Visok nivo teških metala u ljudskom telu može dovesti do ozbiljnih nedostataka imunog sistema, a takođe može izazvati rak.


Negativni efekti kadmijuma i drugih teških metala potvrđuju brojne studije

Francuska agencija za hranu, životnu sredinu i zdravlje i bezbednost na radu (ANSES)

Zaključak stručnjaka u vezi sa izlaganjem o kadmijumu,

Francuska, 2019

Francuska agencija za hranu, životnu sredinu i zdravlje i bezbednost na radu (ANSES) preporučuje postavljanje ograničenja sadržaja kadmijuma u đubrivima na 20 mg / kg P2O5. Ovo je važno za smanjenje stope nakupljanja u zemljištu i dalje prodiranje u useve i prehrambene proizvode.

Wageningen Univeristy & Research

Istraživanje o uticaju nivoa kadmijuma u đubrivima na akumulaciju Cd u zemljištu i na unos u prehrambenim kulturama

Vageningen, 2018

Dugoročni (100 godina) proračuni za EU-25 pokazuju da sadržaj Cd u P đubrivima utiče na nivoe u zemljištu i usevima. Akumulacija Cd u zemljištu se nastavlja ako sadržaj Cd u P đubrivima prelazi 20 mg / kg P2O5.

Propisi EU o sadržaju zagađivača u mineralnim đubrivima

48

Cd

112.41

2022
< 60 mg/kg P2O5
2026
< 40 mg/kg P2O5

Da bi sprečila zagađenje evropskog tla i dodatne negativne efekte kadmijuma, Evropska unija je uvela ograničenja na đubriva na bazi fosfata koja sadrže velike količine teških metala. Ograničenja će stupiti na snagu do 2022 godine.

U ovoj fazi proizvodi koji sadrže više od 60 mg kadmijuma / kg P2O5 biće zabranjeni i ta granica će se smanjiti u budućnosti.

Danas gotovo 40% đubriva isporučenih u Evropu sadrži kadmijum u količinama jednakim ili većim od ove granice.

Da bi informisala potrošače, EU je takođe razvila pravila za dobrovoljno obeležavanje sigurnih đubriva sa sadržajem kadmijuma manjim od 20 mg / kg P2O5. Pored toga, kompanije mogu da koriste sopstvene etikete. PhosAgro je već iskoristio ovo pravo, a naša Gren label je već odobrena od strane Evropske komisije.

Ekološka oznaka za mineralna đubriva kompanije PhosAgro razvijena je u okviru odluka EU o unapređivanju đubriva sa većim sadržajem teških metala. Green label je garancija da je odabrani proizvod visokog kvaliteta i da sadrži manje od 5 mg kadmijuma po kg P2O5.

Ekološka oznaka za mineralna đubriva kompanije PhosAgro razvijena je u okviru odluka EU o unapređivanju đubriva sa većim sadržajem teških metala. Green label je garancija da je odabrani proizvod visokog kvaliteta i da sadrži manje od 5 mg kadmijuma po kg P2O5.

Želimo da vam pomognemo da identifikujete najzeleniji proizvod koji pomaže u zaštiti tla i obezbeđuje visokokvalitetnu žetvu za dalju preradu u prehrambene proizvode. Green label će vam pomoći od đubriva do finalnih proizvoda, naša ekološka oznaka će odmah odrediti visokokvalitetne proizvode.