Održivost

Briga o našem okruženju i ljudima

PhosAgro sledi pažljivo osmišljenu strategiju za održivost, socijalna ulaganja i korporativno upravljanje.

Ujedinjene nacije su 2015. godine odobrile 17 ciljeva održivog razvoja — to je naš najveći prioritet. Nastojimo da postignemo one ciljeve koji su povezani sa našim poslovanjem tako što ćemo ih uključiti u razvojnu strategiju kompanije PhosAgro.

Plantations
 • Okruženje

  Zaštita životne sredine jedan je od naših glavnih prioriteta tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda.
  Nastojimo da:

  • Smanjimo naš negativni uticaj na životnu sredinu.
  • Očuvamo prirodne ekološke sisteme.
  • Kontinuirano razvijamo nove načine za upravljanje uticajem na životnu sredinu.

  PhosAgro đubriva sadrže mnogo niže nivoe teških metala od ostalih fosfata na tržištu. Neke zemlje postavile su ograničenja tolerancije na dodavanje teških metala u zemlju jer su njihovi dugoročni efekti nepoznati.

 • Društvena odgovornost

  Posvećeni smo brizi o našim zaposlenima i našim zajednicama. PhosAgro značajno ulaže u obrazovanje i zdravstvo, a mi podržavamo aktivnosti zajednice koje obogaćuju um i telo.
  Neke od naših investicija uključuju:

  • Program Naši dragoceni gradovi pokrenuli smo 2003. godine sa ciljem stvaranja odličnog okruženja za održivi razvoj. Sarađujemo sa regionalnim i lokalnim vlastima, dobrotvornim fondacijama i javnim organizacijama, a osnovali smo i sopstvene neprofitne organizacije.
  • Od 2012. godine, PhosAgro podržava neprofitne organizacije usmerene na razvoj sporta, turizma i zdravog načina života.
  • Pružamo ciljanu pomoć za osetljive grupe. Svaka podružnica PhosAgro Grupe ima socijalni i dobrotvorni odbor za razmatranje zahteva ljudi kojima je potrebna.
 • Korporativno upravljanje

  Gradimo efikasnu i transparentnu upravljačku strukturu zasnovanu na:

  • Jednakost akcionara.
  • Odgovornost svakog organa upravljanja.
  • Rukovodstvo i nezavisnost odbora direktora.
  • Korporativna kultura koja ne toleriše korupciju ili diskriminaciju.