• Visoko-kvalitetan koncentrat apatita

  Visoko-kvalitetan koncentrat apatita

  Visoko-kvalitetni koncentrat apatita se koristi za proizvodnju đubriva i dodataka hrani; a takođe i u preradi vode i metala; u proizvodnji deterdženata i paste za zube; u prehrambenoj industriji za preradu mesnih proizvoda, sireva i pića; i u automobilskoj industriji za baterije za električna vozila.

 • Syenite alkali - koncentrat aluminijuma

  Syenite alkali - koncentrat aluminijuma

  Syenite alkali — koncentrat aluminijuma potreban je u proizvodnji građevinskih materijala, u industriji stakla i u proizvodnji keramike.

 • Koncentrat nefelina

  Koncentrat nefelina

  Koncentrat nefelina koristi se kao sirovina za preduzeća koja proizvode aluminijum-oksid (aluminijum) i cement; a koristi se i u proizvodnji bezvodnog natrijum-karbonata i kalijum-karbonata; u daljim fazama konverzije u hemijskoj industriji; i u proizvodnji keramičkih proizvoda, elektroda za zavarivanje, industriju boja i supstanci potrebnih za prečišćavanje otpadnih voda.